Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

Ιστορικό

1900-1912: Πριν την κατάκτηση της νήσου Κω από τους Ιταλούς, η κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης βρισκόταν σε πρωτόγονη φάση. Το μόνο που μιλούσε έντονα για την ιστορική σημασία που έπαιξε το νησί στον τομέα της ιατρικής, ήταν το Ασκληπιείο του Ιπποκράτη.1912: Μετά το 1912 και την υποδούλωση της νήσου στους Ιταλούς κατακτητές, οικοδομείται η πρώτη κλινική από μια οικογένεια ιταλών Φραγκολεβαντίνων ιατρών όπου δεχόντουσαn τις προνομιούχες τάξεις των ιταλών αποίκων και ορισμένων νησιωτών.

1926: Το 1926 οι ιταλοί αποφάσισαν την ανέγερση Νοσοκομείου και ως τόπος επιλέχθηκε ο σημερινός που καλύπτει έκταση περίπου 4.000 τ.μ. Το κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου χώρου ήταν ότι βρισκόταν στο κέντρο της προσεισμικής πυκνοκατοικημένης πόλης της Κω. Η πρόσοψη και οι παραπλεύρως χώροι του νοσοκομείου ήταν Τούρκικο νεκροταφείο μη συντηρήσιμο και όταν χρειάστηκε να κτισθεί το νοσοκομείο η ιταλική διοίκηση δια διπλωματικής οδού επέτυχε την εκταφή και μεταφορά των οστών στο σημερινό τούρκικο νεκροταφείο. Ο δρόμος μπροστά από το νοσοκομείο ήταν πολυσύχναστος εφόσον οι Κώοι έμποροι περνούσαν από εκεί για να καταλήξουν στο χώρο όπου εμπορεύονταν τα προϊόντα τους.

1930: Η ανέγερση του νοσοκομείου προχωρούσε σταδιακά και κοντά στο 1930 ολοκληρώθηκε και άρχισε να λειτουργεί. Το έκτισαν Κώοι τεχνίτες υπό την επίβλεψη των ιταλών εργολάβων.Η επάνδρωση του νοσοκομείου από το 1930 μέχρι την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου έγινε από Ιταλούς αποίκους. Δίπλα στο νοσοκομείο, στο σημερινό Ιπποκράτειο Λύκειο, στεγαζόταν Οίκος Αδελφών (Καλογραιών - Suore) οι οποίες ήταν διπλωματούχες νοσοκόμες μοναχές και πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Στο νοσοκομείο λειτούργησαν τμήματα Παθολογικό, Χειρουργικό και Μαιευτικό. Νοσηλεύονταν κυρίως οικογένειες στρατιωτικών αλλά κατέφευγαν και οι κάτοικοι του νησιού εφόσον ήταν το μοναδικό. Θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του νοσοκομείου τη περίοδο του πολέμου κατοχής όπου νοσηλεύθηκαν και θεραπεύθηκαν πολλοί τραυματίες ανεξαρτήτως φυλής.

1947: Μετά την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, το νοσοκομείο περιήλθε στη δικαιοδοσία του Δήμου και είχε την επωνυμία Δημοτικό Νοσοκομείο Κω «ο Ιπποκράτης» διοικούμενο από 5μελές Αδελφάτο με δυναμικότητα 50 κλινών και σύνθεση προσωπικού συνολικά 25 ατόμων εκ των οποίων τα έξι άτομα ήταν ιατροί.1947-1956: Ο προϋπολογισμός των ετών 1947 έως και την κρατικοποίησή του ήταν πάντοτε ελλειμματικός. Το 1956 δημοσιεύθηκε ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου και ουσιαστικά αποτελούσε την υπαγωγή του στο κράτος. Μετονομάστηκε σε «Γενικό Νοσοκομείο ο Ιπποκράτης», δυναμικότητας 25 κλινών και τμήματα Παθολογικό, Χειρουργικό και Μαιευτικό. Επίσης άρχισαν οι πρωτοβουλίες για δημιουργία Μικροβιολογικού και Ακτινολογικού εργαστηρίου.


1955-1960: Tο 1955-1960, οι δραστηριότητες των ατόμων που την απάρτιζαν στράφηκαν στη συντήρηση του κτιρίου, στη λειτουργία ακτινολογικού εργαστηρίου με την προμήθεια ενός μηχανήματος από το Νοσοκομείο Καλύμνου και τέλος στην εσωτερική λειτουργία του ιδρύματος.

 

1960-1967: Στην επταετία 1960-1967 αρχίζει η ανοδική πορεία του Ιδρύματος σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης που είναι συνάρτηση και των πολιτικών εξελίξεων. Με το νέο οργανισμό του 1965 η δυναμικότητα του νοσοκομείου ανέρχεται στις 45 οργανικές κλίνες, αυξάνεται το προσωπικό σε όλους τους κλάδους και συστήνονται οργανικές θέσεις Διοικητικού Διευθυντή, ιατρών Μαιευτικής και Διευθυντών ιατρών Ακτινολογικού Μικροβιολογικού εργαστηρίου. Την ίδια χρονιά αποδέχεται η Διοίκηση του νοσοκομείου την εισήγηση του Υπουργού για ανέγερση νέου νοσοκομείου Κω, και ζητούσε παράλληλα την εξασφάλιση έγκρισης για έναρξη των εργασιών κτιριακής επέκτασης διαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο. Η πρώτη προσθήκη κατ' επέκταση του ισογείου 6 δωματίων έγινε από πόρους του Ιδρύματος το 1967 και έγινε ανακαίνιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που ολοκληρώθηκε την εποχή της δικτατορίας.

1981: Το 1981 δημοσιεύθηκε η αναμόρφωση νέου οργανισμού για δημιουργία προϋποθέσεων λειτουργίας σε 5ήμερη εβδομάδα εργασίας και προστέθηκαν 22 νέες θέσεις όλων των κλάδων μεταξύ των οποίων και μια θέση οδηγού. Παρόλα αυτά το προσωπικό κρίθηκε ανεπαρκές για να καταρτιστεί πρόγραμμα υπηρεσίας 24ωρης βάσης με βάρδιες κατά κλάδους.1987: Το 1987 δημοσιεύεται νέος οργανισμός όπου φέρει την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κω», με 240 και πλέον θέσεις προσωπικού γιατρών που κάλυπταν όλες τις ανάγκες πάνω στις σύγχρονες απαιτήσεις. Μετά από μια σωρεία ετών γραφειοκρατίας από το 1958, φτάνει το 1988 όπου γίνονται τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου. Με τον οργανισμό που δημοσιεύθηκε στις 6 Απριλίου 1987 όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη παράγραφο το νοσοκομείο μετονομάζεται σε «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κω». Υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 «περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως», αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. Δ/τος αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και από τις διατάξεις του Ν.1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» και του Ν.1579/85 «Ρυθμίσεις, για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Έδρα της κεντρικής του υπηρεσίας είναι η πόλη της Κω.Οι δραστηριότητες επίσης της Διοίκησης 1986-87 κινούνται και σε θέματα προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, οργάνων, κ.λ.π. και σε νέους διορισμούς με βάση τις κενές θέσεις κατά κλάδους και ειδικότητες σε σημείο που το αριθμητικό δυναμικό του ιατρικού προσωπικού έφτασε το 100 έναντι 60 οργανικών κλινών.

 

2001-2003: Με το νόμο 2889/2001, εφαρμόζεται νέο μοντέλο Διοίκησης, με το ρόλο του Διοικητή να ασκεί με διευρυμένο τρόπο τα καθήκοντά του, υποβοηθούμενος από το Συμβούλιο Διοίκησης. Το νοσοκομείο μετονομάζεται σε Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας ΚΩ και υπάγεται ως αποκεντρωμένη μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του Β' Πε.Σ.Υ.Π Νοτίου Αιγαίου.2004-2007: Με το νόμο 3329/2005 μετατρέπεται σε Ν.Π.Δ.Δ εποπτευόμενο από τη Β' ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου και με το νόμο 3527/2007 με την απορρόφηση της Β' ΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κω εποπτεύεται από την 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και ΑιγαίουΣήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας ΚΩ «ο Ιπποκράτης » έχει αναπτύξει τον Παθολογικό Τομέα και τον Χειρουργικό Τομέα. Στον Εργαστηριακό Τομέα λειτουργούν Αιματολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό- Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο. Το Νοσοκομείο κτιριακά και οργανικά συμπεριλαμβάνει και τα Ιατρεία του ως Κέντρου Υγείας. www.ellinikifoni.gr

bottom of page