Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
 • Writer's pictureΝοσοκομείο Κω

Απολογιστική έκθεση

Updated: Dec 14, 2021

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον διορισμό μου ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου- Κ.Υ. Κω και επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι όποιος καταλαμβάνει δημόσια θέση θα πρέπει να λογοδοτεί στους πολίτες για το έργο του, θα ήθελα να παρουσιάσω μία απολογιστική έκθεση των πεπραγμένων του νοσοκομείου από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι σήμερα.

Από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα τη Διοίκηση κατάρτισα και στη συνέχεια κατέθεσα στο Υπουργείο Υγείας ένα τριετές επιχειρησιακό σχέδιο με συγκεκριμενοποιημένη στοχοθεσία, που βασίστηκε πάνω σε έξι άξονες-στόχους :

α) τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών μέσω της χρηστής διαχείρισης των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων,

β) την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,

γ) τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,

δ) την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε είδος και απόλυτους αριθμούς,

ε) τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων και

στ) τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Παρ' όλο που το σχέδιο δεν συμπεριλάμβανε τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, καθώς συντάχθηκε προγενέστερα, καταφέραμε να υλοποιήσουμε επιτυχώς τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2020 σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επιτυχία αυτή βέβαια δεν είναι μόνο δική μου και γι' αυτό προτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το σύνολο των εργαζομένων του νοσοκομείου που υπερέβαλλε εαυτόν, τις τοπικές επιχειρήσεις, τους φορείς και τους συλλόγους που εμπράκτως στήριξαν την προσπάθειά μας, καθώς και την τοπική κοινωνία που συνέβαλλε ουσιαστικά με τις πράξεις και τη στάση της όλο αυτό το διάστημα.

Η απολογιστική έκθεση χωρίζεται σε δύο κεφάλαια : Α) στις έκτακτες δράσεις μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και Β) στις προγραμματισμένες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου.

Α. ΈΚΤΑΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 • Δημιουργήσαμε χώρους απομόνωσης έξι κλινών για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 και χώρους για την παραμονή ύποπτων κρουσμάτων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων τους.

 • Δημιουργήσαμε και διαμορφώσαμε ειδικό βιοχημικό εργαστήριο ελέγχου για Covid-19, που τηρεί όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, και το οποίο εξοπλίστηκε με δύο σύγχρονους μοριακούς αναλυτές ελέγχου (PCR) γρήγορων αποτελεσμάτων.

 • Απομονώσαμε την Παθολογική κλινική με αποκλειστική είσοδο για πρόσβαση σ' αυτήν, ως επιπλέον μέτρο προφύλαξης για τους ογκολογικούς ασθενείς και τους μεταγγιζόμενους.

 • Δημιουργήσαμε σημείο ελέγχου στην είσοδο του νοσοκομείου και τοποθετήθηκε ειδικό σύστημα θερμομέτρησης με θερμική κάμερα για τον έλεγχο των προσερχομένων στο νοσοκομείο.

 • Εγκαταστήσαμε μηχάνημα αναπνευστικής υποστήριξης

 • Προβήκαμε άμεσα στην προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας για την προφύλαξη του προσωπικού και καταφέραμε να μην υπάρξει ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού.

 • Προβήκαμε στην προμήθεια 25 νέων φιαλών οξυγόνου και τριών ειδικών καλαθιών για την υποστήριξη των νοσηλευομένων.

 • Δημιουργήσαμε εμβολιαστικό κέντρο με δύο γραμμές εμβολιασμού για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 • Προμηθευτήκαμε ψυκτικό θάλαμο για τη συντήρηση και φύλαξη των εμβολίων.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Στόχος α : Βελτίωση των οικονομικών δεικτών μέσω της χρηστής διαχείρισης των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.

 • Εκκρεμείς οφειλές προς τρίτους :

Μείωση των συνολικών οφειλών του νοσοκομείου άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ από 1.787.656,71 στις 31/12/2019 σε 766.026,34 στις 31/12/20. Να σημειωθεί ότι σε κανένα προηγούμενο οικονομικό έτος το Νοσοκομείο της Κω δεν παρουσίασε τόσο χαμηλές συνολικές εκκρεμείς οφειλές.

 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους :

Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του νοσοκομείου άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ από 1.236.043,66 στις 31/12/2019 σε 229.011,00 στις 31/12/20 και με πρόβλεψη εκμηδενισμού τους εντός του Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί ότι σε κανένα προηγούμενο οικονομικό έτος το Νοσοκομείο της Κω δεν παρουσίασε τόσο χαμηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 • Βεβαιωμένα έσοδα από νοσήλια, αιμοκαθάρσεις, παρακλινικές εξετάσεις :

Τιμολόγηση και υποβολή όλων των νοσηλίων, αιμοκαθάρσεων και ηλεκτρονικών παραπεμπτικών του έτους, με αποτέλεσμα την αύξηση των βεβαιωμένων εσόδων άνω των δυόμιση εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα από 7.467.769,94 στις 31/12/2019 σε 10.186.607,21 στις 31/12/20.

 • Εισπράξεις από ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες

Αύξηση των εισπράξεων από ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ και συγκεκριμένα από 851.700,57 στις 31/12/2019 σε 1.154.295,75 στις 31/12/20.

 • Στόχος β : Αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου

 • Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικής φυγόκεντρου ασκών αίματος μέσω ΕΣΠΑ

 • Προμήθεια τροχήλατης (φορητής) ακτινολογικής μονάδας μέσω ΕΣΠΑ

 • Προμήθεια και σε αναμονή εγκατάστασης σύγχρονου ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος μέσω ΕΣΠΑ

 • Προμήθεια επωαστικού κλιβάνου αίματος

 • Προμήθεια 2 συσκευών παρακολούθησης ζωτικών σημείων (monitors)

 • Προμήθεια 3κάναλου ψηφιακού διαγνωστικού καρδιογράφου

 • Προμήθεια απινιδωτή

 • Προμήθεια 3 ψυκτικών θαλάμων για τους ασκούς αίματος

 • Εγκατάσταση σύγχρονου οφθαλμολογικού υπερήχου

 • Προμήθεια αεροσυμπιεστή για την παραγωγή οξυγόνου

 • Προμήθεια στεγνωτηρίου ιματισμού

 • Αντικατάσταση επιτοίχιων παροχών οξυγόνου

 • Ανακαίνιση-αναδιαμόρφωση του χώρου των μαγειρείων

 • Εκσυχρονισμός του εξοπλισμού των μαγειρείων (εστίες, ψυγεία, πάγκοι)

 • Σε διαδικασία υλοποίησης αυτοματοποιημένου συστήματος ταυτοποίησης μικροοργανισμών και αντιβιογράμματος με M.I.C.

 • Στόχος γ : Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 • Λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων ψυχιατρικής.

 • Λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος οφθαλμολογίας.

 • Πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας ενός (1) επικουρικού ιατρού ειδικότητας ορθοπεδικής με τριετή σύμβαση ΑΔΑ ΩΞΨΖ46904Τ-0ΥΛ.

 • Πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας ενός (1) επικουρικού ιατρού ειδικότητας οφθαλμολογίας με τριετή σύμβαση ΑΔΑ 6ΖΛ046904Τ-ΒΓΛ.

 • Πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας ενός (1) μόνιμου ιατρού ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας (ΦΕΚ 2095/Γ'/18-12-2020).

 • Πρόσληψη δύο (2) ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ουρολογίας, που αναμένεται ν' αναλάβουν υπηρεσία άμεσα. ΑΔΑ ΩΧΠ246904Τ-09Ω.

 • Προκήρυξη 4 μονίμων ειδικευμένων ιατρών 6Ε4Ν46904Τ-ΔΞΔ

Ακτινολογίας (άγονη)

Νεφρολογίας (σε αναμονή έκδοσης των αποτελεσμάτων)

Εσωτερικής Παθολογίας - Καρδιολογίας (άγονη)

Ωτορινολαρυγγολογίας (ανάληψη υπηρεσίας)

 • Επαναπροκήρυξη 2 μονίμων ειδικευμένων ιατρών ΑΔΑ 9ΙΗΩ46904Τ-ΡΥΝ

Ακτινολογίας

Καρδιολογίας

 • Πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας δύο (2) ΤΕ νοσηλευτριών με διετή σύμβαση ΑΔΑ 633Ο46904Τ-ΓΝ9, ΑΔΑ ΩΦΣΤ46904Τ-ΝΚ2.

 • Πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας τριών (3) ΔΕ νοσηλευτριών με διετή σύμβαση ΑΔΑ 6ΠΥ846904Τ-ΟΑΚ, ΑΔΑ Ω5Ο146904Τ-1ΛΦ, ΑΔΑ ΨΤΑΕ46904Τ-ΝΝ2.

 • Πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας ενός (1) ΥΕ μεταφορέα ασθενών με διετή σύμβαση ΑΔΑ ΨΒΟΜ46904Τ-ΛΡΩ.

 • Πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας ενός (1) ΔΕ Διοικητικού μέσω ΟΑΕΔ.

 • Παράταση ενός έτους της σύμβασης ενός (1) επικουρικού ιατρού ειδικότητας ουρολογίας ΑΔΑ 67Ν946904Τ-Β3Κ.

 • Παράταση ενός έτους της σύμβασης ενός (1) επικουρικού ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων ΑΔΑ ΨΕΦ146904Τ-8ΣΟ.

 • Παράταση ενός έτους της σύμβασης ενός (1) επικουρικού ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ΑΔΑ ΩΡΧΑ46904Τ-Θ6Ε.

Αναφορικά με δημοσιεύματα και σχόλια στα τοπικά ΜΜΕ και σε ιστολόγια, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις είτε ιατρικού είτε λοιπού προσωπικού έχουν ήδη προκηρυχθεί. Ειδικότερα για τον ουρολόγο που υπηρετεί στο νοσοκομείο μας, προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης του οργανισμού του Νοσοκομείου, ώστε να δημιουργηθεί αντίστοιχη μόνιμη κενή οργανική θέση.

 • Στόχος δ : Αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε είδος και απόλυτους αριθμούς.

2019 2020

 • Επισκέψεις σε ΤΕΙ 29.532 17.516

 • Επισκέψεις σε ΤΕΠ 21.223 14.277

 • Παρακλινικές εξετάσεις 341.930 278.290

 • Αριθμός νοσηλευομένων 4.219 2.378

 • Αριθμός αιμοκαθάρσεων 4.034 4.598

 • Χημειοθεραπείες-ημ.νοσηλίες 880 1.042

 • Ημέρες νοσηλείας 10.832 5.369

 • Χειρουργικές επεμβάσεις 840 851

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα δεν δύναται να συγκριθούν μεταξύ τους, καθώς εκείνα του 2020 αποτυπώθηκαν σε συνθήκες πανδημίας κι εξαιτίας αυτής και βάσει της έκτακτης νομοθεσίας τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, η διενέργεια μη επειγουσών παρακλινικών εξετάσεων και οι χειρουργικές επεμβάσεις διεκόπηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Στόχος ε : Βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων

 • Παράταση ενός έτους των συμβάσεων δύο (2) ΥΕ καθαριστριών ΙΔΟΧ ΑΔΑ ΩΙΟΥ46904Τ-ΛΞ4.

 • Παράταση ενός έτους της σύμβασης ενός (1) επικουρικού ΥΕ Γενικών καθηκόντων ΑΔΑ ΩΕ6Φ46904Τ-ΟΦΤ.

 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος προμηθειών, αποσκοπώντας στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται και κατακύρωση χαμηλότερων τιμών.

 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Κίνησης, αποσκοπώντας στην ταχύτερη και εμπρόθεσμη υποβολή των νοσηλίων, με αποτέλεσμα την αύξηση των βεβαιωμένων απαιτήσεων και των αντίστοιχων εισπράξεων.

 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του τηλεφωνικού κέντρου.

 • Εξειδικευμένη ανακατανομή θέσεων και αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού, ώστε ν' αυξηθεί η αποδοτικότητά του και πάντα σε συνάρτηση με τις γνώσεις, τις δυνατότητες και τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου.

 • Στόχος στ : Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

 • Εκπόνηση μελέτης και εφαρμογής πυροπροστασίας για την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.

 • Εκπόνηση μελέτης ακτινοπροστασίας, πιστοποίηση των ιατρικών μηχανημάτων και τροποποίηση άδειας λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος για προστασία από την ακτινοβολία

 • Προμήθεια παλετοφόρου για τη διευκόλυνση των εργαζομένων στις μεταφορές αντικειμένων και υλικών εντός του νοσοκομείου.

 • Δημιουργία χώρου εστίασης (τραπεζαρία) για το εφημερεύον προσωπικό.

 • Αντικατάσταση 3 παλαιών Η/Υ με καινούριους για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών της διοικητικής υπηρεσίας.

Κλείνοντας την απολογιστική αυτή έκθεση και επειδή πιστεύω ότι "Έχθρός του καλού είναι το καλύτερο", θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε δυναμικά, προσηλωμένοι στους στόχους μας και με τη στήριξη όλων σας θα επιτύχουμε ακόμη περισσότερα.

Ο Διοικητής ΓΝ-ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ"

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

17 views0 comments

Recent Posts

See All

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ Α.Π.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ».

bottom of page